איך למצוא את האותיות של הפסוקים?

שאלה: יש לי טקסט של פרק מהתנ"ך, אני צריכה למצוא את כל האותיות שמסמלות את מספר הפסוק ולהקטין אותם ביחס לפסוק, יש דרך מהירה לזה? תשובה: לרוב, מה שמאפיין את מספר הפסוק (למעט תחילת פרק) זה נקודתיים, רווח, אות מספר הפרק ורווח לפני הפסוק כמו הצורה הבאה: : יג

ניתן למצוא את אותיות תחילת הפסוק ע"י נוסחת GREP הבאה: (כל אות שיש לפניה נקודתיים ורווח) (?<=: )(.+?)(?= )

על מנת למצוא את האותיות פסוק בתחילת שורה, נמצא ע"י נוסחת GREP הזאת:

(?<=^)(.+?)(?= )

אפשר להגדיר את כל הנוסחאות האלו בסגנון פסקה. (הגדרת גודל האות נעשית ע"י סגנון תו, במקרה שלנו נקרא "אותיות פסוק")

(מצ"ב תמונה)